Đối tác

Luật sư Đặng Thành Chung trả lời phóng vấn của Báo Phụ nữ Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam, Luật sư Đặng Thành Chung đưa ra các ý kiến pháp lý về vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người phụ nữ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật về bảo hiểm xã hội

Nội dung chi tiết trong các link sau:

1. http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nhung-quyen-loi-nao-duoc-dam-bao-khi-phu-nu-ly-hon-post51189.html?fbclid=IwAR2iOj0nPzqFDY84gNXKMz5fv5LWsF33_NEcaxwAwW0zYqAbLtnKjt16mek

2. http://phunuvietnam.vn/luat-doi/dong-du-6-thang-bhxh-co-duoc-huong-che-do-thai-san-post51638.html?fbclid=IwAR0Fb-_VxxMMZs84gYnoH8osXkJzNudnjAxTNcOsJ_K8qVSj7GUBlaB4mHo