Đối tác

Trường hợp xe ô tô bị cảnh báo đăng kiểm

Từ ngày 1-10-2021 các quy định về đăng kiểm xe cơ giới sẽ được thực hiện theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT. Theo đó, bên cạnh trường hợp cảnh báo với xe vi phạm hành chính đã trễ hạn giải quyết tại Điều 80, Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì Thông tư 16/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông - Vận tải bổ sung thêm 3 trường hợp ô tô bị cảnh báo đăng kiểm sau đây:

1. Xe có khiếm khuyết, hư hỏng, kiểm định không đạt.

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 8, Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, xe cơ giới kiểm định nếu có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng sẽ được đơn vị đăng kiểm in thông báo và gửi cho chủ xe để sửa chữa, khắc phục.

Trường hợp đã sửa chữa, khắc phục nhưng chưa đạt yêu cầu và không được cấp giấy chứng nhận kiểm định thì đơn vị đăng kiểm phải nhập nội dung không đạt vào mục cảnh báo phương tiện không đạt trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

2. Xe thanh lý có hồ sơ phương tiện không phù hợp với thực tế.

 Theo điểm a, khoản 6, Điều 8, Thông tư 16/2021 quy định rõ, xe cơ giới thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, lập hồ sơ phương tiện thì đơn vị đăng kiểm phải xác minh sự phù hợp của xe trên cơ sở dữ liệu về đăng ký xe/của cơ quan đăng ký xe song song với việc cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định nếu xe có kết quả kiểm định đạt yêu cầu.

Sau khi xác minh, nếu xe không phù hợp với thực tế, đơn vị đăng kiểm thông báo cho chủ xe, đồng thời hủy hồ sơ phương tiện đã lập, thu hồi tem kiểm định đã cấp và cảnh báo trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Xe tạm nhập, tái xuất.

Theo điểm b, khoản 6, Điều 8, Thông tư 16/2021, đối với xe của các tổ chức được phép tạm nhập tái xuất, sau khi lập hồ sơ phương tiện, đơn vị đăng kiểm tiến hành kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định có thời hạn không quá thời hạn ghi trên giấy đăng ký xe và gửi thông tin phương tiện về Cục Đăng kiểm Việt Nam để cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định.

Luật sư Đặng Thành Chung (Giám đốc Công ty luật TNHH An Ninh;

Phòng 305 - Toà nhà số 8 Láng hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội)