Đối tác

Luật sư Đặng Thành Chung trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội

Về vấn đề này, Luật sư Đặng Thành Chung đã trả lời các câu hỏi sau:

1. Quy định của pháp luật hiện hành về việc thi công Quốc lộ 3 mới và nâng cấp cải tạo Quốc lộ 3 cũ, đoạn qua tỉnh Thái Nguyên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình của người dân ở hai bên tuyến đường.

2. Theo quan điểm của Bộ Giao thông vận tải, tại dự án thi công Quốc lộ 3 mới và nâng cấp cải tạo Quốc lộ 3 cũ thì đối với những hộ dân có đơn đề nghị đền bù sau thời gian bảo hành thì sẽ dừng việc tiếp nhận giải quyết các kiến nghị mới, các khiếu nại về rung nứt công trình. Trong trường hợp này theo quy định của pháp luật, người dân có quyền khởi kiện nếu có đầy đủ căn cứ và bằng chứng không?

3. Nếu người dân tiến hành khởi kiện thì trình tự, thủ tục khởi kiện được thực hiện theo các bước cụ thể như thế nào để đảm bảo quá trình tố tụng?