Đối tác

Luật sư trả lời cho báo Pháp luật Việt Nam

(PLO) - Bức xúc vì đang đương chức Chủ tịch của Công ty CP Vĩnh Tài nhưng Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa lại để cho “người ngoài” ký thay đổi Đăng ký kinh doanh với chức vụ là Chủ tịch; Do đó, ông Nguyễn Văn Tài đã gửi đơn đề nghị phản ánh đến nhiều Cơ quan chức năng can thiệp, xử lý.   
Thiếu sót cơ bản?
Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn đề nghị phản ánh của ông Nguyễn Văn Tài (SN 1956, Khu phố 2, phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Tài về việc: “Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Vĩnh Tài trái quy định pháp luật về trình tự và thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh gây thiệt hại cho các Cổ đông. 
Theo Đơn đề nghị phản ánh, ngày 11 tháng 5 năm 2012, các Cổ đông Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông (gọi tắt là ĐHĐCĐ) để tiến hành tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng) lên dự kiến thành 15.600.000.000 VNĐ (mười lăm tỷ sáu trăm triệu đồng). Việc tăng vốn của Công ty bằng hình thức Công ty phát hành thêm 136.000 Cổ phần để chào bán cho các Cổ đông mới. Các Cổ đông mới dự kiến mua Cổ phần Công ty phát hành theo danh sách và tỉ lệ dự kiến được ghi nhận trong Biên bản họp ĐHĐCĐ của Công ty ngày 11/5/2012. 
Quyết định Đại hội cổ đông của Công ty Vĩnh Tài 
Trong nội dung biên bản và Quyết định của ĐHĐCĐ ngày 11/5/2012, chúng tôi quyết định về tăng vốn Điều lệ; Dự kiến thay đổi Cổ đông khi Công ty chuyển nhượng Cổ phần phát hành thêm; Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và dự kiến sẽ thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vĩnh Tài sang ông Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1962, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) khi ông Hiệp là Cổ đông của Công ty. Sau đó, sẽ tiến hành thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 
Qua tìm hiểu, theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vĩnh Tài. Mặt khác, tại khoản 1 Điều 43 Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Tài về Chủ tịch HĐQT thì “Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT. Chủ tịch được bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc Công ty nếu không vi phạm điều kiện luật định”. 
Cho rằng sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa làm trái quy định pháp luật về trình tự và thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh gây thiệt hại cho các Cổ đông. Ông Nguyễn Văn Tài đưa ra các dẫn chứng: “Tại thời điểm ngày 11/5/2012, tôi vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị vì chưa có bất kỳ biên bản hay Quyết định nào của HĐQT bãi miễn tư cách Chủ tịch HĐQT. Thế mà trong bộ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vĩnh Tài ngày 11/5/2012 lại do ông Nguyễn Tuấn Hiệp tự ý ký Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật với chức danh Chủ tịch HĐQT. Đây là hành vi giả mạo của ông Nguyễn Tuấn Hiệp nhằm thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty”. 
“Tôi đã gửi đơn đề nghị đến Phòng ĐKKD của Sở kế hoạch và Đầu tư đề nghị áp dụng quy định pháp luật tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ để khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu ngày 19/10/2009. Thế nhưng đến thời điểm này, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi, giải quyết của Cơ quan Đăng ký kinh doanh” – ông Hiệp thở dài. 
Dưới góc nhìn pháp lý
Để tìm hiểu về vụ việc trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Luật sư Đặng Thành Chung – Đoàn luật sư Thành Phố Hà Nội. 
Luật sư Chung cho biết: “Công ty Cổ phần Tấn Tài thực hiện việc Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật vào thời điểm tháng 5/2012. Do đó, áp dụng quy định tại Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 là “Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp đang có hiệu lực”.
Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 Thông tư 14/2010/TT-BKH thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những cá nhân sau: “Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu”.
Nếu thời điểm ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gửi Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa mà ông Nguyễn Tuấn Hiệp chưa được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Tài thì ông Nguyễn Tuấn Hiệp ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là không đúng quy định.
Hành vi này của ông Nguyễn Tuấn Hiệp là hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật doanh nghiệp về các hành vi bị cấm và điểm a khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp.
Cũng theo luật sư Chung, Thẩm quyền của Phòng ĐKKD của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa khi phát hiện sự việc được quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp có quy định: “ Nếu Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả mạo thì ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”.
Vậy Phòng ĐKKD Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cần kiểm tra và xác minh các thông tin tố cáo của ông Nguyễn Văn Tài - Chủ tịch HĐQT có căn cứ và đúng pháp luật hay không. Nếu thông tin ông Nguyễn Văn Tài cung cấp là đúng thì phải áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP để giải quyết đó là hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sỏ thông tin giả mạo của ông Nguyễn Tuấn Hiệp và khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất.
Báo pháp luật VN sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tin tức mới nhất của vụ việc đến bạn đọc.