Đối tác

Thanh Hóa: Cần xử lý nghiêm Công ty Vinh Nhất vi phạm về đất đai, xây dựng

Vi phạm về đất đai, xây dựng

Ngày 16/8/2021 UBND xã Trường Lâm đã có tờ trình số 353/TTr-UBND gửi Chủ tịch UBND TX Nghi Sơn về việc đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với công ty TNHH một thành viên Vinh Nhất (Công ty Vinh Nhất). Theo đó, ngày 11/8/2021 qua kiểm tra phát hiện tại địa điểm thôn Hòa Lâm, xã Trường  Lâm, TX Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa, Công ty Vinh Nhất xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. UBND xã Trường Lâm tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Được biết, sau khi có quyết định cho thuê 10.146,3m2 đất để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất nông - lâm sản Vinh Nhất từ Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp, năm 2020, Công ty Vinh Nhất tự ý mở rộng Dự án ra hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp. Kết luận Thanh tra số 184/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ: Đối với phần diện tích 2.266,1m2 đất nông nghiệp ngoài mốc giới thuê của các hộ dân nằm liền kề diện tích thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất nông - lâm sản Vinh Nhất, Công ty Vinh Nhất đã tự ý san lấp mặt bằng và xây dựng công trình trên diện tích 1.886m2, vi phạm quy định về trật tự xây dựng theo Điểm đ, Khoản 7, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện trạng, Công ty đã xây dựng 1 nhà tôn có diện tích 55m2 và 3 trạm điện trên đất.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Thanh Hóa cho biết, Dự án chưa hoàn thành theo tổng mặt bằng được phê duyệt, còn 9/18 hạng mục công trình chưa xây dựng hoàn thiện theo mặt bằng, chậm tiến độ đầu tư 11 tháng (tính đến thời điểm thanh tra).

Trước đó, ngày 10/11/2020, UBND xã Trường Lâm đã có Quyết định số 174/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Vinh Nhất vì hành vi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất với mức phạt 7,5 triệu đồng. Tại thời điểm thanh tra, Công ty đã nộp phạt nhưng chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Cần xử lý nghiêm sai phạm

Ông Hoàng Bá Trung, Trưởng Phòng TN&MT TX Nghi Sơn cho biết: Phòng TN&MT đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Đội kiểm tra quy tắc xây dựng tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Vinh Nhất tại xã Trường Lâm. Đồng thời, tham mưu chủ tịch UBND TX Nghi Sơn ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đến ngày 10/12/2021, Chủ tịch UBND TX Nghi Sơn đã ban hành Quyết định số 14384/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Vinh Nhất với số tiền là 55 triệu đồng. Do đơn vị này đã thực hiện hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực nông thôn với diện tích từ 0,1 ha đến dưới 0,5 ha. Buộc thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

Trước những sai phạm đã rõ, Sở TN&MT Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty Vinh Nhất nghiêm túc khắc phục hậu quả theo nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng của Chủ tịch UBND TX Nghi Sơn và trong lĩnh vực đất đai của Chủ tịch UBND xã Trường Lâm. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh giao BQL KKT Nghi Sơn và các KCN cùng UBND TX Nghi Sơn giám sát, nếu đến tháng 12/2021, Công ty Vinh Nhất chưa hoàn thành Dự án, tổ chức kiểm tra, thanh tra để xác định hành vi vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, theo đại diện BQL KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa: Tới thời điểm này, phần diện tích đất nông nghiệp do công ty Vinh Nhất lấn chiếm vẫn chưa hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Như vậy, mặc dù Sở TN&MT Thanh Hóa, UBND TX Nghi Sơn đã chỉ rõ sai phạm, xử phạt hành chính, nhưng tới nay Công ty Vinh Nhất vẫn bỏ qua các yêu cầu của cơ quan chức năng, chưa khắc phục hậu quả vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, chưa thực hiện tiếp các thủ tục hồ sơ thuê đất, giao đất.

Sở TN&MT đã đề nghị UBND TX Nghi Sơn chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện kiểm điểm theo quy định, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai và quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn; không để xảy ra các vi phạm tương tự nêu trên.

Theo Luật sư Đặng Thành Chung, Công ty Luật An Ninh - Đoàn luật sư TP Hà Nội: Đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng tùy thuộc vào diện tích xây dựng trái phép (Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP). Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm phải khắc phục hậu quả như sau: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; Buộc đăng ký đất đai theo quy định đối với trường hợp có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.