Dịch vụ

Chế tài xử lý hình sự đối với hành vi mua dâm

Theo quy định tại Điều 22, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003 thì người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính: Điều 22, Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 22. Hành vi mua dâm

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm”.

Về truy cứu trách nhiệm hình sự: Điều 329, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định như sau:

“1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mua dâm người dưới 18 tuổi trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1, Điều 142 của Bộ luật này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Mua dâm 2 lần trở lên;

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”.

Căn cứ vào các quy định trên, khi thực hiện hành vi mua dâm đối tượng người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 329, Bộ luật Hình sự. Nếu đối tượng bạn mua dâm là người dưới 13 tuổi thì bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142, Bộ luật Hình sự. Trường hợp, hành vi mua dâm của bạn không thuộc các trường hợp vừa nêu thì bạn chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 22, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

 

(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)