Dịch vụ

Xe chở quá bao nhiêu người thì bị xử phạt/

Việc xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người vi phạm lỗi chở quá số người được phép chở của phương tiện được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 107/2014 của chính phủ  (sửa đổi khoản 2 Điều 23 Nghị định 171/2014/NĐ – CP - Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt). như sau:

 “Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.”

Để hướng dẫn quy định này tại Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định 171/2013/NĐ-CP có hướng dẫn như sau:

1. Số người quy định được phép chở của phương tiện được hiểu là số chỗ ngồi ghi trong giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

2. Số người chở vượt quá quy định được phép chở đối với từng loại xe nhưng không bị xử phạt:

- Xe đến 9 chỗ ngồi: chở quá 01 người;

- Xe từ 10 chỗ ngồi đến xe 15 chỗ ngồi: chở quá 02 người;

- Xe từ 16 chỗ ngồi đến xe 30 chỗ ngồi: chở quá 03 người;

- Xe trên 30 chỗ ngồi: chở quá 04 người.

3. Cách tính số người chở vượt quá quy định để xử phạt (ký hiệu là X) như sau:

X = Tổng số người trên xe khi kiểm soát - (số chỗ ngồi ghi trong giấy đăng ký xe + số người chở vượt quá quy định được phép chở đối với từng loại xe nhưng không bị xử phạt).

Ví dụ: Khi kiểm soát, phát hiện xe ô tô chở người loại xe 45 chỗ ngồi (ghi trong giấy đăng ký xe), nhưng thực tế trên xe chở 50 người. Đây là loại xe chở người trên 30 chỗ ngồi; trường hợp này, cách tính số người chở vượt quá quy định để xử phạt như sau:

X = 50 người - (45 người + 04 người) = 01 người chở vượt quá quy định bị xử phạt”.

Như vậy theo quy định nêu trên thì người điều khiển xe khách chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính khi trên xe có 50 hành khách.

 

                                                                                                             Luật sư Đặng Thành Chung
                                                                                 Công ty Luật An Ninh ( Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tu-van/oto-cho-qua-bao-nhieu-nguoi-thi-bi-phat-3224790.html