Dịch vụ

Làm giả, sử dụng biển số xe giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Luật sư Đặng Thành Chung trả lời: 

Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền đăng ký xe được quy định tại Điều 3 Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA bao gồm: Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức đăng ký, cấp biển số xe theo cụm. Ngoài các cơ quan này thì bất kỳ đơn vị, tổ chức nào cấp biển số xe và người sử dụng những biển số xe không do các cơ quan có thẩm quyền đăng ký xe đều vi phạm quy định pháp luật.

Với hành vi này, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính như sau:

- Hành vi sản xuất biển số xe trái phép sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức; đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu biển số sản xuất trái phép và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính (Điều 29, Nghị định 46/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

- Hành vi sử dụng biển số xe trái phép:

+ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với biển số đăng ký ghi trong Giấy đăng ký xe; biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. (điểm c, khoản 3, Điều 17, Nghị định 46/2016/NĐ-CP) và bị tịch thu biển số xe không đúng quy định.

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (điểm d, khoản 5, Điều 16, Nghị định 46/2016/NĐ-CP) và bị tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Trường hợp làm giả hoặc sử dụng biển số xe giả để thực hiện hành vi trái pháp luật thì người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức:

 1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.