Dịch vụ

CSGT có được kiểm tra, xử phạt ở đường khu công nghiệp?

Khoản 1 Điều 3 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định: 1. Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 104:2007 quy định về việc phân loại đường phố trong đô thị như sau: “Đường phố nội bộ là đường giao thông trong phạm vi phường, khu ở, khu công nghiệp, khu chung cư, khu công trình công cộng hay thương mại…

Như vậy, đường trong phạm vi khu công nghiệp cũng là đường bộ và thuộc phạm vi tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ căn cứ theo các quy định tại Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-BCA về quyền hạn của cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ.

“Điều 5. Quyền hạn

1. Được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định pháp luật.

2. Xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

...”

Như vậy, trong khu đường công nghiệp. CSGT vẫn có thể xử phạt vi phạm như bình thường.

(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)