Dịch vụ

Hành vi mua bán dâm: Ngoài xử phạt hành chính còn có chế tài nào khác?

Tại Điều 22, 23 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 quy định như sau:

“Điều 22. Xử lý đối với người mua dâm

1. Người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Người mua dâm người chưa thành niên hoặc biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 23. Xử lý đối với người bán dâm

1. Người bán dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm là người nước ngoài thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, phạt tiền, trục xuất.

2. Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Căn cứ theo quy định trên, không phải mọi hành vi mua dâm, bán dâm đều bị coi là tội phạm và truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp sau:

- Người mua dâm đã thành niên mua dâm người chưa thành niên hoặc người mua dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác. Đối với trường hợp này thì người mua dâm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 329, Bộ luật Hình sự “Tội mua dâm người dưới 18 tuổi” với hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù hoặc truy cứu theo Điều 148, Bộ luật Hình sự “Tội lây truyền HIV cho người khác” với hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

- Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác. Đối với trường hợp này, người bán dâm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 148, Bộ luật Hình sự “Tội lây truyền HIV cho người khác” với hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

 

(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)