Dịch vụ

Vợ vay tiền ngân hàng chi tiêu riêng, chồng có phải trả nợ khi ly hôn

Căn cứ vào quy định tại Điều 60 Luật HN&GĐ, trường hợp này giữa bạn và vợ đang có tranh chấp về nghĩa vụ trả nợ đối với bên thứ ba. Do đó, phải áp dụng quy định tại các Điều 27, 37 và 45 Luật HN&GĐ để giải quyết. Cụ thể như sau:

Theo các quy định trên, vợ chồng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới trong các trường hợp sau:

-         Giao dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của gia đình;

-         Thực hiện các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng như: (1) Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; (2) Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; (3) Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; (4) Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; (5) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường; (6) Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Do bạn không biết vợ bạn đi vay tiền và sử dụng số tiền vay để làm gì, trường hợp vợ bạn vay tiền cũng không phải thuộc trường hợp đại diện giữa vợ và chồng theo quy định tại Điều 24, 25 và 26 Luật HN&GĐ nên sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

-         Trường hợp 1: Nếu vợ bạn chứng minh được số tiền vay đã chi tiêu vào các công việc gia đình như chi phí đóng học của con, trả các hóa đơn điện nước, mua sắm vật dụng gia đình, … thì số tiền vay này là khoản nợ chung, hai vợ chồng bạn có nghĩa vụ liên đới trả nợ.

-         Trường hợp 2: Nếu vợ bạn không chứng minh số tiền vay đã chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu của gia đình thì việc phải trả nợ là nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên là vợ bạn xác lập thực hiện không vì nhu cầu gia đình. Nên đây là khoản nợ riêng của vợ bạn, vợ bạn sẽ có trách nhiệm trả nợ.

Như vậy, để xác định trách nhiệm trả nợ của bạn phụ thuộc vào việc phải có căn cứ chứng minh vợ bạn đã sử dụng số tiền vay để làm gì. Từ đó có thể xác định bạn có nghĩa vụ liên đới trả nợ hay không.

 

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)