Dịch vụ

Tiền trúng thưởng của chồng trong thời gian giải quyết ly hôn có phải tài sản chung?

Theo quy định tại khoản 13, 14 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình thì:

-          Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.

-          Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Bạn đang thực hiện thủ tục ly hôn và Tòa đã thụ lý giải quyết. Tuy nhiên, Tòa án chưa ra bản án hay quyết định ly hôn và trong khoảng thời gian Tòa giải quyết, chồng bạn trúng số được 50 triệu. Số tiền này vẫn được coi là phát sinh trong thời kỳ hôn nhân và xác định là tài sản chung bởi lẽ:

-          Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung …..”

-          Thu nhập hợp pháp khác được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP này bao gồm: Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này (Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này).

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì số tiền trúng số của chồng chị được xác định là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và sẽ được chia khi ly hôn.

 

(Tư vấn bởi Luật gia Phạm Công Anh)