Dịch vụ

Mua bán trái phép chất ma túy dù một lượng rất nhỏ cũng bị xử lý hình sự

Tại Điều 251 Bộ luật hình sự quy định “Tội mua bán trái phép chất ma túy” như sau:

“1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 2 lần trở lên; 

c) Đối với 2 người trở lên; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho người dưới 16 tuổi; 

g) Qua biên giới; 

h) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 1 kilôgam; 

i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, 

Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 5 gam đến dưới 30 gam; 

k) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam; 

m) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam; 

n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam; 

o) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít; 

p) Có 2 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm h đến điểm o khoản này; 

q) Tái phạm nguy hiểm”.

Căn cứ theo quy định trên, tại khoản 1 Điều 251 BLHS không có quy định về khối lượng mua bán trái phép ma túy bao nhiêu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, chỉ cần có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì người thực hiện hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, khối lượng ma túy không phải yếu tố cấu thành khoản 1 Điều 251 BLHS. Do đó, anh trai bạn vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

 

(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)