Dịch vụ

Hình phạt đối với hành vi khống chế, giam giữ người trái pháp luật

Luật sư Đặng Thành Chung trả lời: 

Tại Điều 157, Bộ luật Hình sự quy định “Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” quy định như sau:

1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người đang thi hành công vụ; 

d) Phạm tội 2 lần trở lên; 

đ) Đối với 2 người trở lên; 

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; 

g) Làm cho người bị bắt, giữ, giam hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn; 

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm: 

a) Làm người bị bắt, giữ, giam chết hoặc tự sát; 

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam; 

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên..

Trường hợp của bạn anh, người chồng đã có hành vi khống chế vợ và người tình của vợ (dùng vũ lực hoặc các biện pháp khác như trói, còng tay…) và bắt ở trong nhà. Người chồng không có thẩm quyền nhưng lại thực hiện việc bắt, giữ người khác. Do đó, người chồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 157, Bộ luật hình sự.