Dịch vụ

Sang tên tài sản khi người ủy quyền chết

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 581 BLDS thì:“Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”. Như vậy, bản chất của hợp đồng ủy quyền là quyền của bên ủy quyền không hề mất đi mà chỉ ủy quyền lại cho bên được ủy quyền thực hiện thay cho họ một hoặc một số công việc nào đó trong thời hạn ủy quyền. Chủ xe và bạn đã ký kết hợp đồng ủy quyền thì bạn – tư cách người được ủy quyền, chỉ được quyền quản lý, sử dụng và định đoạt chiếc xe trong thời hạn ủy quyền.

Đồng thời, tại Điều 589 BLDS 2005 có quy định hợp đồng ủy quyền chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

“1. Hợp đồng ủy quyền hết hạn;

2. Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

3. Bên ủy quyền, bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 588 của bộ luật này;

4. Bên ủy quyền hoặc bên được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết”.

Như vậy, khi chủ xe – người ủy quyền chết thì hợp đồng ủy quyền giữa bạn và chủ xe chấm dứt. Lúc này, bạn không còn có quyền đối với chiếc xe nữa mà chiếc xe trở thành di sản thừa kế của chủ xe để lại cho các đồng thừa kế. Việc sang tên chiếc xe sẽ trở nên khó khăn đối với bạn trong trường hợp này.

Để có thể sang tên chiếc xe cho bạn thì bạn cần thỏa thuận với các đồng thừa kế của chủ chiếc xe. Nếu các đồng thừa kế của chủ chiếc xe đồng ý và tạo điều kiện cho bạn thì bạn mới có thể sang tên chiếc xe.

Luật sư Quản Văn Hào

Công ty Luật An Ninh