Dịch vụ

Học sinh đánh bạn nếu đủ 14 tuổi có thể sẽ bị khởi tố

Hiện nay, nạn bạo lực học đường tại các trường THCS phổ biến là những hành vi lột đồ, đánh đập một em học sinh khác và quay clip đưa lên mạng xã hội khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. Trường hợp này có thể thấy được rất rõ ràng dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tại Điều 134 BLHS và tội làm nhục người khác tại Điều 155 BLHS. Nếu trường hợp này, người phạm tội là người từ đủ 16 tuổi trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo hai điều luật nêu trên. Tuy nhiên, khi thực hiện các hành vi này, các em học sinh đang ở độ tuổi từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo khoản 2 Điều 12 BLHS về Tuổi chịu trách nhiệm hình sự quy định như sau:

 
“Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này”.
 
Căn cứ theo quy định trên và Điều 155 BLHS, các em học sinh sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tội làm nhục người khác vì đây không phải tội phạm rất nhiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Đối với Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác, những em thực hiện hành vi này chỉ bị truy cứu khi thỏa mãn 2 điều kiện sau:
 
Thứ nhất, các em ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi;
 
Thứ hai, hành vi của các em phải thuộc vào khoản 3, 4, 5 Điều 134 BLHS. Cụ thể:
 
+ Bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3: hành vi phải gây ra thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc trường hợp có các tình tiết định khung như: có tổ chức; có tính chất côn đồ; đối với người dưới 16 tuổi, … quy định tại khoản 1 Điều 134.
 
+ Bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 4: hành vi phải gây ra thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên nhưng trường hợp có các tình tiết định khung như: có tổ chức; có tính chất côn đồ; đối với người dưới 16 tuổi… quy định tại khoản 1 Điều 134.
+ Bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 5: Làm chết 02 người tr lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.
 ( Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung
Giam đốc công ty luật An Ninh- Đoàn luật sư TP Hà Nội)