Dịch vụ

Có phải cấp dưỡng cho con 10 tuổi sau ly hôn?

Theo quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình thì cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Mặt khác, tại Điều 118 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định về căn cứ chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng như sau:

“Nghĩa vụ cấp dưỡng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1.Người được cấp dưỡng đã thành niên và có khả năng lao động hoặc có tài sản để tự nuôi mình;

2. Người được cấp dưỡng được nhận làm con nuôi;

3. Người được cấp dưỡng đã trực tiếp nuôi dưỡng người được cấp dưỡng;

4. Người được cấp dưỡng hoặc người được cấp dưỡng chết;

5. Bên được cấp dưỡng sau khi ly hôn đã kết hôn;

6. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật”

Căn cứ theo quy định trên thì mặc dù chồng bạn hiện nay không còn khả năng lao động nhưng không thuộc các trường hợp được chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình.

Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 2 Điều 372, Điều 375 Bộ luật dân sự, chồng bạn có thể thỏa thuận với mẹ cháu bé về nghĩa vụ cấp dưỡng của mình và phải được sự đồng ý của mẹ cháu bé. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì chồng bạn có thể làm đơn gửi tới cơ quan thi hành án có thẩm quyền để giải quyết theo thủ tục quy định tại Luật thi hành án dân sự.

 

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)