Dịch vụ

Chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới

Hiện nay, vấn đề của bạn được Bộ luật dân sự 2015 quy định khá rõ ràng. Theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự về Người thừa kế theo pháp luật thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

-Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.

- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, từ quy định trên thì nếu cháu bé là con riêng của bố bạn thì hoàn toàn có quyền thừa kế di sản của bố bạn để lại. Bạn cũng như các anh em khác và cháu bé này cùng hàng thừa kế thứ nhất nên sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau trừ trường hợp không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Hiện nay, do di sản của bố bạn đã được chia cho bạn và các anh em khác nên việc chia di sản thừa kế cho cháu bé là con riêng của bố bạn sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 662 Bộ luật dân sự về Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế như sau:

“1. Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Đối chiếu với trường hợp của bạn thì vì việc phân chia di sản đã tiến hàng xong mà xuất hiện người thừa kế mới là con riêng của bố bạn thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận mà họ được nhận, trừ trường hợp bạn và họ có thỏa thuận khác.

 

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Công Anh

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)