Dịch vụ

Đánh người gây thương tích 11%, hòa giải thành có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Vì bạn gây ra thương tích 11% cho đối phương, nên theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự  năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017):“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: …” thì bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 “Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại” quy định như sau:

“1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.” 

Như vậy, vụ án hình sự cố ý gây thương tích sẽ không đương nhiên được khởi tố, mà chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại hoặc đại diện của bị hại dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. Trong trường hợp này, bạn chỉ bị khởi tố khi có yêu cầu của người bị bạn đánh gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe 11% hoặc người đại diện của họ trong trường hợp người này dưới 18 tuổi hoặc có nhược điểm về tâm thần hay thể chất.

Nếu bạn hòa giải thành mà người này hoặc người đại diện của họ không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan điều tra không được khởi tố. Trường hợp vụ án đã được khởi tố nhưng trong quá trình điều tra, hai bên hòa giải thành và bị hại hoặc người đại diện của họ rút yêu cầu khởi tố thì vụ án hình sự phải bị đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

 

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)