Dịch vụ

Thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật An Ninh, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Về vấn đề này Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 không quy định cụ thể, tuy nhiên trong Mục 7, Chương III, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2014 (gọi là Nghị định 126/NĐ-CP) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình. Theo đó, có quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Tại Điều 53 Nghị định 126/2014/NĐ-CP có quy định Điều kiện thành lập Trung tân tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau:

Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định thành lập Trung tâm khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 52 của Nghị định này được Hội Liên hiệp phụ nữ phê duyệt;

2. Có địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động của Trung tâm;

3. Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án”.

Như vậy, Luật không cho phép cá nhân, tổ chức khác ngoài Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam được thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.  

Trên đây là một số ý kiến của chúng tôi về vấn đề bạn còn thắc mắc. Mong rằng với những thông tin chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Chúc bạn thành công và gặp nhiều may mắn.

Chuyên viên Tư vấn: Trân Chinh – Công ty Luật An Ninh