Dịch vụ

Thời gian ốm có được tính vào thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt HĐLĐ hay không.

Trả lời:

Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật An Ninh, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Về vấn đề người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được pháp luật quy định trong Điều 37, Bộ luật Lao động năm 2013. Cụ thể trong trường hợp người lao động ký hợp đồng không xác định thời hạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng được quy định tại khoản 3, điều 37, Bộ luật Lao động, theo đó:

“Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động…

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật, khi bạn muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bạn cần báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày.

Hiện này chưa có quy định nào hướng dẫn việc trong thời hạn báo trước mà người lao động bị ốm có giấy xác nhận của Cơ sở y tế có thẩm quyền có được tính vào thời hạn báo trước hay không. Đây là vấn đề đã xảy ra trên thực tế rất nhiều cần được hướng dẫn cụ thể của Cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian chưa có quy phạm hướng dẫn vấn đề này, theo chúng tôi quy định này doanh nghiệp và tập thể người lao động nên thỏa thuận để được quy định trong TƯLĐTT của đơn vị sử dụng lao động.  

Trên đây là một số ý kiến của chúng tôi về vấn đề bạn còn thắc mắc. Mong rằng với những thông tin chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Chúc bạn thành công và gặp nhiều may mắn.

Chuyên viên tư vấn: Trần Chinh – Công ty Luật An Ninh