Dịch vụ

Khai sinh cho con theo họ bố khi chưa đăng ký kết hôn

Trường hợp của bạn hiện nay gọi là chung sống với nhau như vợ chồng. Về vấn đề đăng ký khai sinh cho cháu bé trong trường hợp này được quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP như sau: “Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con”.

Như vậy, dù chưa đăng ký kết hôn nhưng khi đăng ký khai sinh, cháu bé vẫn có thể theo họ bố nếu bạn và chồng bạn có văn bản thừa nhận cháu bé là con chung. Lúc này, thông tin về cha mẹ của cháu sẽ được ghi ngay vào Giấy khai sinh của cháu.
 
Trong trường hợp của bạn, thủ tục đăng ký khai sinh hiện nay được quy định tại Điều 13, 16 Luật Hộ tịch, Điều 9 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch như sau:
 
- Thứ nhất, về hồ sơ bao gồm: Tờ khai theo mẫu; giấy chứng sinh (trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh); giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục đăng ký khai sinh.
 
- Thứ hai, về cơ quan có thẩm quyền: Hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.
 
- Thứ ba, về thủ tục: Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.
 
Công chức tư pháp - hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.
 
(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung
Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)