Dịch vụ

Vợ có được yêu cầu thiệt hại khi chồng đã qua đời vì tai nạn giao thông không?

                                                                 Luật sư Đặng Thành Chung

Theo quy định tại khoản 5 Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự thì: “Trường hợp bị hại chết, mất tích, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bị hại theo quy định tại Điều này”. Một trong những quyền của người bị hại là đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, biện pháp bảo đảm bồi thường. Do đó, người đại diện của người bị hại trong những trường hợp trên có quyền này.

Tuy nhiên Bộ luật tố tụng hình sự lại không quy định những người nào là người đại diện hợp pháp của người bị hại trong trường hợp người bị hại chết. Do vậy, có thể vận dụng quy định tại Điều 591 Bộ luật dân sự như sau:

“1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.

Như vậy, theo các quy định này, trong trường hợp người bị hại trong vụ án hình sự đã chết thì những người thừa kế hàng thứ nhất bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự) sẽ là người đại diện hợp pháp của chồng bạn. Những người này có quyền yêu cầu người gây ra tại nạn bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật

 

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)