Dịch vụ

Thủ tục nhận con riêng của chồng làm con nuôi sau khi chồng mất thế nào?

Để được nhận nuôi con nuôi, cháu và chị phải thỏa mãn các điều kiện được Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định. Cụ thể như sau:

Điều 8 Luật Nuôi con nuôi quy định về Người được nhận làm con nuôi:

“1. Trẻ em dưới 16 tuổi

2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;

b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.

3. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

4. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.”

Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định Điều kiện đối với người nhận con nuôi:

“1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

2. Những người sau đây không được nhận con nuôi:

a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều này.”

Theo quy định này thì hiện nay cháu 17 tuổi có đủ điều kiện để được nhận nuôi nếu người nhận nuôi là mẹ kế. Về phần điều kiện của chị thì chị cần đáp ứng các điều kiện sau: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có tư cách đạo đức tốt; không thuộc các trường hợp không được nhận con nuôi quy định tại khoản 2 Điều 14.

Chị có thể đối chiếu bản thân với các điều kiện trên để xác định chị có được pháp luật cho phép nhận con nuôi hay không. Nếu đủ điều kiện, chị làm hồ sơ và đi đăng ký nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật để được đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho chị và cháu.

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh ( Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)