Dịch vụ

Quyền thừa kế

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 645 Bộ Luật dân sự 2005 thì thời hiệu khởi kiện về thừa kế là:

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế .

 Như vậy thời hiệu thừa kế là 10 năm kể từ thời điểm năm 1998 nên theo các quy định của Bộ luật dân sự là đã hết thời hiệu khởi kiện. Nhưng năm 2000 ông và chị gái đã có văn bản thỏa thuận chia tài sản vì vậy sẽ thuộc vào trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế. Điều này được quy định tại mục 2.4 Điểm 1, Mục II. Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình như sau:

Trường hợp trong thời hạn mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về quyền thừa kế và có văn bản cùng xác nhận là đồng thừa kế hoặc sau khi kết thúc thời hạn mười năm mà các đồng thừa kế không có tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận di sản do người chết để lại chưa chia thì di sản đó chuyển thành tài sản chung của các thừa kế. Khi có tranh chấp và yêu cầu Toà án giải quyết thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế, mà áp dụng các quy định của pháp luật về chia tài sản chung để giải quyết và cần phân biệt như sau:

a.1. Trường hợp có di chúc mà các đồng thừa kế không có tranh chấp và thoả thuận việc chia tài sản sẽ được thực hiện theo di chúc khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo di chúc.

a.2. Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ.

a.3. Trường hợp không có di chúc và các đồng thừa kế không có thoả thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo quy định của pháp luật về chia tài sản chung”.

Như vậy ông sẽ căn cứ vào điểm a.2 là: Trường hợp không có di chúc mà các đồng thừa kế thảo thuận về phần mỗi người được hưởng khi có nhu cầu chia tài sản, thì việc chia tài sản chung đó được thực hiện theo thoả thuận của họ để yêu cầu tòa án chia tài sản chung theo văn bản thỏa thuận của 2 chị em năm 2000.

Luật sư: Đặng Thành Chung - Công ty Luật An Ninh

Điện thoại: 0912630043

Email: [email protected]