Dịch vụ

Quy định pháp luật về hành vi che giấu tội phạm

Tại Điều 389, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về “Tội che giấu tội phạm” như sau:

1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong các tội phạm quy định tại các điều sau đây của Bộ luật này, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm: 

a) Các Điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 và 121; 

b) Điều 123, các khoản 2, 3 và 4 Điều 141, Điều 142, Điều 144, khoản 2 và khoản 3 Điều 146, các khoản 1, 2 và 3 Điều 150, các điều 151, 152, 153 và 154;….”

Tại khoản 2, Điều 18, Bộ luật Hình sự quy định như sau:

2. Người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này”.

Tại Điều 123, Bộ luật Hình sự quy định như sau:

Điều 123 quy định về “Tội giết người”:

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 2 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi...

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều này thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm”.

Trường hợp này, bác bạn là cha của người phạm tội, bác có thể không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu con trai bác phạm tội giết người theo khoản 2, Điều 123, Bộ luật Hình sự vì đây không phải là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nếu con trai bác phạm tội theo khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự, đây là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì hành vi che giấu của bác bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 389, Bộ luật Hình sự.

 

(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)