Dịch vụ

Cưới 3 năm và đã có con nhưng không đăng kí kết hôn có ảnh hưởng tới tài sản sau chia tay

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì:

- Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Như vậy, ngoài đáp ứng điều kiện kết hôn thì hai bên nam và nữ phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn để nhận được giấy đăng ký kết hôn thì pháp luật mới công nhận và bảo vệ quan hệ hôn nhân của họ.

- Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau như vợ chồng. Trường hợp này, các bên chưa hoàn thành thủ tục pháp lý là đăng ký kết hôn nên quan hệ giữa hai bên sẽ không được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Thực tế hiện nay việc chung sống với nhau mà không có đăng ký kết hôn rất phổ biến. Pháp luật không công nhận nhưng cũng không cấm nam, nữ độc thân mà chung sống với nhau như vợ chồng, trừ hai trường hợp sau:

+ Người đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, có chồng chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, vợ.

+ Chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Nếu hai bạn không thuộc vào hai trường hợp trên thì việc các bạn chung sống như vợ chồng với nhau sẽ không bị pháp luật cấm nhưng pháp luật cũng không công nhận và bảo vệ quan hệ này. Việc chung sống mà không đăng ký kết hôn sẽ không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ vợ và chồng. Trong trường hợp này hai bạn chia tay thì quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15, 16 Luật Hôn nhân và gia đình như sau:

- Quyền, nghĩa vụ giữa hai bạn và con được giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

- Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa hai bạn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên cần lưu ý là việc giải quyết quan hệ tài sản phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

 

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)