Dịch vụ

Xe ô tô có dán biển Hộ đê có được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 109/2009/NĐ-CP ngày 1/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên có quy định đối tượng được quyền ưu tiên như sau :

“Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các xe được quyền ưu tiên, gồm: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe Công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe Cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; các cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thiết bị phát tín hiệu ưu tiên; phương tiện và người tham gia giao thông”.

Như vậy Xe Hộ đê khi đi làm nhiệm vụ được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông. Xe hộ đê khi tham gia giao thông phải đảm bảo tín hiệu theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 109/2009/NĐ-CP như sau :

“Xe làm nhiệm vụ cứu hộ đê có cờ hiệu “HỘ ĐÊ” cắm ở đầu xe phía bên trái người lái”.

Mặt khác tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 109/2009/NĐ-CP quy định yêu cầu kỹ thuật cờ hiệu ưu tiên như sau :

“Cờ hiệu ưu tiên của xe hộ đê

Cờ hình chữ nhật, khung có nét viền màu đỏ kích thước 20 cm x 30 cm, nền cờ màu trắng, giữa nền cờ thêu hàng chữ “HỘ ĐÊ” màu đỏ, chiều cao chữ là 4,8 cm, chiều rộng nét chữ 1,0 cm; cán cờ cao 50 cm, đường kính cán cờ 1,5 cm”.

Theo các quy định nêu trên tại Nghị định 109/2009/NĐ-CP thì xe Hộ đê phải có cờ hiệu chứ không được dùng Bảng hộ đê như bạn đã nhìn thấy. Việc xe ô tô dán bảng Hộ đê như bạn nhìn thấy là trái quy định pháp luật.

 

                                                                          Tư vấn Luật sư Đặng Thành Chung

                                                                      Công ty Luật An Ninh ( Đoàn Luật sư TP Hà Nội)

http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tu-van/oto-chi-dan-bang-ho-de-khong-duoc-uu-tien-3270365.html