Dịch vụ

Đăng kí kết hôn thế nào khi đang tạm trú?

Tại khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình quy định: “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý”.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Luật Hộ tịch thì thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc về UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn.

Empty

Luật sư Trần Thị Hà – Công ty Luật An Ninh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội)

Cũng theo Điều 12 Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) thì:

1. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân, tổ chức tại thành phố trực thuộc trung ương phải bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố. 

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại Khoản 1 Điều này, thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống và có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn”.

Tuy nhiên, cần lưu ý theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch thì “Trường hợp đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà người yêu cầu đăng ký kết hôn không thường trú tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn thì phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp theo quy định tại các Điều 21, 22 và 23 của Nghị định này.”

Do đó, hai bạn có thể đăng ký kết hôn tại Hà Nội nhưng đều phải xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để nộp khi đăng ký kết hôn tại Hà Nội và Giấy này có giá trị trong vòng 06 tháng, kể từ ngày xác nhận.

 

Tư vấn bởi Luật sư Trần Thị Hà

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)