Dịch vụ

Độ tuổi điều khiển Xe Đạp điện

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 60 Luật giao thông đường bộ có quy định độ tuổi của người lái xe như sau:

“Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3

Theo quy định trên thì tất cả những xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cm thì người điều khiển phải đủ 16 tuổi. Vậy Xe đạp điện có được xem là xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50cmhay không?.

Mặt khác theo quy định tại mục 1.3 Phần 1 Thông tư 39/2013/TT-BGTVT ngày 1/11/2013 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện có giải tích thuật ngữ xe đạp điện như sau:

Xe đạp điện - Electric bicycles (sau đây gọi là Xe): là xe đạp hai bánh, được vận hành bằng động cơ điện một chiều hoặc được vận hành bằng cơ cấu đạp chân có trợ lực từ động cơ điện một chiều, có công suất động cơ lớn nhất không lớn hơn 250 W, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h và có khối lượng bản thân (bao gồm cả ắc quy) không lớn hơn 40 kg.

Xe được vận hành bằng động cơ điện một chiều sau đây gọi tắt là xe vận hành bằng động cơ điện.

Xe được vận hành bằng cơ cấu đạp chân có trợ lực từ động cơ điện một chiều sau đây được gọi là Xe trợ lực điện”.

Trong Luật giao thông đường bộ tại điểm 19 Điều 3 Luật giao thông đường bộ thì Xe đạp điện được phân vào nhóm phương tiện giao thông thô sơ đường bộ đó là:

Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và các loại xe tương tự”.

Như vậy theo các quy định nêu trên có thể hiểu xe đạp điện không phải là xe gắn máy mà được áp dụng là xe thô sơ. Trong các quy phạm tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt không có quy định về hành vi điều khiển xe đạp điện đối với với dưới 16 tuổi. Tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 171/2013/NĐ-CP có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe cơ giới như sau:

“Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô”.

 

                                                      Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

                                              Công ty Luật An Ninh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tu-van/quy-dinh-ve-do-tuoi-duoc-phep-su-dung-xe-dap-dien-3245549.html#