Dịch vụ

Con nuôi và con đẻ yêu nhau thì có vi phạm pháp luật hay không?

Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình quy định cấm các hành vi sau đây:

“a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;

e) Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;

g) Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính;

h) Bạo lực gia đình;

i) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.”

Căn cứ vào quy định trên thì pháp luật không cấm kết hôn giữa những người đã từng có quan hệ anh, chị, em nuôi với nhau. Việc làm cần thiết bây giờ là anh chị và cháu trai nên đi làm các thủ tục để chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi. Khoản 1 Điều 25 Luật Nuôi con nuôi quy định một trong các căn cứ để chấm dứt việc nuôi con nuôi là: Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi. Thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự về giải quyết việc dân sự.

Sau khi đã tiến hành xong các thủ tục chấm dứt việc nuôi con nuôi, nếu các cháu đủ điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình thì các cháu có thể đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình quy định Điều kiện kết hôn như sau:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a)      Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b)     Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c)      Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d)     Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.”

 

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

(Công ty Lật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)