Dịch vụ

Sử dụng ô (dù) khi tham gia giao thông bị phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt về quy định  xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ thì:

“1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

h) Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù);”

- Đồng thời cũng tại Điểm o Khoản 3 Điều 6 về xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ thì:

 “3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

o) Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Như vậy, trường hợp sử dụng ô (dù) khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt và tùy từng hành vi vi phạm sẽ có các mức xử lý theo quy định nêu trên. Trong trường hợp, bạn lái xe máy chở bạn, bạn của bạn lại sử dụng ô (dù) bạn sẽ bị xử phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng. Tuy nhiên, trường hợp sử dụng ô (dù) khi tham gia giao thông gây tại nạn thì ngoài mức xử phạt nêu trên người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng theo quy định tại Điểm c Khoản 12 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội)