Dịch vụ

Phạm tội trong thời gian thử thách không được hưởng án treo

Theo quy định tại khoản 5, Điều 65, Bộ luật Hình sự năm 2015 về án treo thì: “Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự hai lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này”.

Trường hợp bạn đề cập, trong thời gian thử thách tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản thì theo quy định tòa án sẽ buộc anh ta phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án trộm cắp tài sản.

Mặt khác, tại khoản 2, Điều 3, Nghị quyết 02/2018/NĐ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65, Bộ luật Hình sự về án treo quy định: Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì không cho hưởng án treo. Điều 7, Nghị quyết này cũng quy định: “Quyết định hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách hoặc phạm tội khác trước khi được hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự; nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù…”. Như vậy, trường hợp người bạn của bạn sẽ không được cho hưởng án treo.

 

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)