Dịch vụ

Chồng không hôn thú đi lấy người khác thì phải phân chia tài sản thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình, việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch; việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

Căn cứ vào quy định này thì quan hệ của các bạn không phải là quan hệ vợ chồng được pháp luật hôn nhân và gia đình bảo vệ. Do pháp luật không công nhận quan hệ vợ chồng của hai bạn nên trong trường hợp “chồng bạn” đăng ký kết hôn với người khác vẫn được pháp luật công nhận. Việc kết hôn của anh ấy là hoàn toàn hợp pháp.

Tuy nhiên, hai người đã chung sống với nhau như vợ chồng (tức là việc nam, nữ tổ chức sống chung và coi nhau như vợ chồng) nên khi bạn muốn chia tay thì sẽ giải quyết theo quy định tại Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình như sau: Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này. Cụ thể:

-          Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.

-          Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

 

 Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)