Dịch vụ

Sản xuất bao lì xì in hình tiền có vi phạm pháp luật?

Tại Điều 3 Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam quy định:

 
“Điều 3. Những hành vi bị nghiêm cấm
 
  1. Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả
  2. Hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào
  3. Sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.
  4. Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam”.
 
Hành vi in bao lì xì có hình tiền Việt Nam được coi là hành vi sao chụp tiền Việt Nam và phải sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng nhà nước. 
 
 
Do đó, nếu hành vi in ấn bao lì xì có hình tiền Việt Nam mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì bị coi là hành vi bị nghiêm cấm và phải bị xử phạt theo quy định.
 
Theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 31 Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định như sau:
 
“4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi sao chụp, in ấn, sử dụng bố cục, một phần hoặc toàn bộ hình ảnh, chi tiết, hoa văn của tiền Việt Nam không đúng quy định của pháp luật.
 
5. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung.
Tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm tại các Khoản 2, 3, 4 Điều này, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý.
 
6. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc đóng dấu, bấm lỗ tiền giả theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước về xử lý tiền giả, tiền nghi giả đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này; b) Buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này. c) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này”.
 
Như vậy, hành vi in bao lì xì hình tiền Việt Nam không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng nhà nước là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng. Đồng thời bị tịch thu và tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
 
Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung
(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)