Dịch vụ

Con có được quyền sở hữu tài sản riêng?

Khoản 1 Điều 75 Luật Hôn nhân và gia đình quy định như sau: “Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con”.

Mặt khác, khoản 2 Điều 77 Luật Hôn nhân và gia đình cũng quy định: “Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ”.

Căn cứ vào quy định trên, tiền lì xì cũng được coi là tài sản riêng của cháu. Hiện giờ cháu đã đủ 15 tuổi nên cháu có quyền giữ và định đoạt tài sản riêng của mình trừ các trường hợp pháp luật quy định phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

 

Tư vấn bởi Luật sư Hồ Thị Nhàn

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)