Dịch vụ

Chuyển hộ khẩu đến nơi đã có phương án bồi thường để nhà nước thu hồi đất

Rất cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật An Ninh, về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Về vấn đề thủ tục và điều kiện để chuyển hộ khẩu giữa các quận trong thành phố trực thuộc Trung ương (cụ thể ở đây là thành phố Hà Nội), pháp luật đã quy định cụ thể trong Luật Cư trú và các văn bản pháp luật hiện hành. Theo đó, công dân cần đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ.

Tuy nhiên,theo quy định tại khoản 4, điều 5, Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 31) quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, pháp luật có quy định một số trường hợp không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, cụ thể như:

“4. Không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;

b) Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép;

c) Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);

d) Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nơi bạn muốn chuyển đến đã có phương án bồi thường để Nhà nước thu hồi đất làm dự án – thuộc trường hợp không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới (theo quy định tại điểm c, khoản 4, điều 5, Nghị định 31). Vì vậy, không thể đăng ký thường trú cho bạn trong trường hợp này được.

Trên đây là một số ý kiến của chúng tôi về vấn đề bạn còn thắc mắc. Mong rằng với những thông tin chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Chúc bạn thành công và gặp nhiều may mắn.

Chuyên viên Tư vấn: Trần Chinh – Công ty Luật An Ninh

Website: Luatanninh.vn