Dịch vụ

Giảm trừ thuế thu nhập cá nhân khi có con nhỏ

Hiện nay, mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần là: mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc.

Tại khoản 2, 3 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định như sau:

2. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng”.

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định: Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế”.

Đối chiếu các quy định trên với trường hợp của bạn, con gái bạn năm nay 3 tuổi là đối tượng người phụ thuộc mà người nộp thuế là vợ chồng bạn có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP. Do đó, khi kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, bạn sẽ được mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Tuy nhiên, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Hai vợ chồng bạn phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế. Nếu bạn cố tình kê khai sai thuế và bị thanh tra, kiểm tra thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh ( Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)