Dịch vụ

Đã bị lập Biên bản lại Vi phạm giao thông thì xử lý thế nào

Theo quy định khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ có quy định người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

“a) Đăng ký xe;

b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”.

Như vậy khi tham gia Giao thông thì bạn phải mang theo Giấy phép lái xe, tuy nhiên nếu trước đó bạn đã bị tạm giữ Giấy phép lái xe do hành vi vi phạm trước đó mà nay lại vi phạm thì tại điểm 6 Điều 4 Thông tư số 45/2014/TT-BCA của Bộ Công An Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ – CP ngày 13/11/2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hướng dẫn giải quyết như sau:

Trường hợp người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, giấy phép lái tàu mà xuất trình biên bản vi phạm hành chính (đã được người có thẩm quyền lập trước đó) và chưa quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm (được ghi trong biên bản vi phạm hành chính) thì lập biên bản vi phạm hành chính, trong đó phải ghi tóm tắt nội dung sự việc này vào mục “Nội dung vi phạm hành chính”, trường hợp không đủ diện tích trống để ghi thì ghi vào mặt sau của biên bản vi phạm hành chính. Việc ra quyết định xử phạt giải quyết như sau:

a) Nếu các hành vi vi phạm trước đó mà tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP có quy định bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, giấy phép lái tàu thì người có thẩm quyền xử phạt căn cứ vào hành vi vi phạm mới bị phát hiện, ra quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với người điều khiển phương tiện, không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, giấy phép lái tàu;

b) Nếu các hành vi vi phạm trước đó mà tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP không quy định bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, giấy phép lái tàu thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP đối với người điều khiển phương tiện về hành vi vi phạm mới bị phát hiện”.

                                                             

                                                                               Chuyên viên Tư vấn Trương Mai

                                                             Công ty Luật An Ninh ( Đoàn Luật sư TP. Hà Nội).

http://vnexpress.net/tin-tuc/oto-xe-may/tu-van/da-bi-lap-bien-ban-lai-vi-pham-giao-thong-thi-xu-ly-the-nao-3227119.html