Dịch vụ

Xe bị thiệt hại do mưa bão, đền bù được không?

Việc ảnh hưởng của mưa bão, nhiều xe hư hỏng do ngập nước, cây xanh ngã đổ, đè bẹp là do thiên tai bất ngờ và không phải lỗi của con người nên không thể xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với cá nhân cụ thể nào trong trường hợp này.

Tuy nhiên, đối với những trường hợp người dân bị thiệt hại vật chất của chủ tài sản hay thiệt hại về tính mạng, sức khỏe có tham gia bảo hiểm, người đó sẽ được có thể được công ty bảo hiểm bồi thường khi có thiệt hại.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm có quy định về hợp đồng bảo hiểm như sau:

"Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm."

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, việc chịu trách nhiệm bồi thường và mức giá trị bồi thường cho chủ xe cơ giới phải thực hiện theo đúng quy định trong hợp đồng bảo hiểm đã được thỏa thuận và ký kết giữa chủ xe cơ giới và công ty bảo hiểm trước khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Theo luật sư Chung, nếu trong hợp đồng bảo hiểm thiệt hại vật chất xe hai bên ký kết có thỏa thuận sự kiện xe bị hư hại do thiên tai là cơ sở để được bồi thường và không thuộc vào các trường hợp loại trừ bảo hiểm thì công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường khi sự kiện đó xảy ra.

Để được bồi thường, ngay sau khi xảy ra sự việc, người bị thiệt hại phải báo ngay cho công ty bảo hiểm để công ty đến giám định tổn thất, xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại. Sau khi đã có văn bản giám định thiệt hại các bên thì người bị thiệt hại cần chuẩn bị hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

 

Hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại bao gồm:

Các giấy tờ giám định tổn thất; 

Các tài liệu liên quan đến xe, lái xe (giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn, giấy chứng nhận bảo hiểm, HĐ bảo hiểm,..) 

Các tài liệu chứng minh thiệt hại (các hóa đơn, chứng từ sửa chữa, giấy tờ xác minh tình trạng thương tích, bệnh án đối với trường hợp thiệt hại về người,..…) 

Các giấy tờ có liên quan khác.

Như vậy, chủ xe muốn được bồi thường thiệt hại xe khi bị cây đổ thì phải mua bảo hiểm thiệt hại vật chất xe của các đơn vị bảo hiểm. Khi ký hợp đồng chủ xe cần xem và hiểu đầy đủ các điều khoản của hợp đồng cũng như các trường hợp loại trừ bảo hiểm mà đơn vị bảo hiểm công bố áp dụng để cân nhắc mua từng gói bảo hiểm cho phù hợp.

 

(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)