Dịch vụ

Hành vi chuẩn bị phạm tội giết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Trong trường hợp này, theo bạn nói là người này đang có ý định giết mình, tức là hành vi giết người chưa xảy ra. Nói cách khác, tội phạm giết người chưa được thực hiện. Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định sau: 

Tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) quy định về tội giết người: 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”.

Điều 14, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về chuẩn bị phạm tội: 

“1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a, khoản 2, Điều 113 hoặc điểm a, khoản 2, Điều 299 của Bộ luật này.

2. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các Điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự”. Trường hợp này, người này đang thuê người nhằm mục đích giết bạn nên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giết người trong giai đoạn chuẩn bị phạm tội và mức hình phạt là từ 1 đến 5 năm tù. 

Để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình thì bạn có thể tố giác tội phạm bằng lời nói hoặc bằng văn bản tới Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát có thẩm quyền và lưu ý là khi tố giác nên kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan (có thể là tin nhắn, file ghi âm, văn bản…) để chứng minh tin tố giác của mình là có căn cứ.

 

(Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)