Dịch vụ

Làm gì khi chồng cũ trở về sau thời gian biệt tích

Trường hợp của chị hiện nay được quy định rất cụ thể tại Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Điều 67. Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về

1. Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật.

2. Quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc chồng được giải quyết như sau:

a) Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó;

b) Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn.”

Căn cứ vào quy định trên, để được pháp luật công nhận và bảo vệ hôn nhân hiện tại của chị với người chồng mới thì trước đó, chị phải yêu cầu Tòa án giaỉ quyết cho chị được ly hôn với người chồng cũ và Quyết định cho ly hôn của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Nếu chị đã ly hôn theo quyết định của Tòa án thì quan hệ hôn nhân hiện tại của chị sẽ có hiệu lực pháp luật. Lúc này, chị không còn là vợ của người chồng cũ, anh ta không có quyền yêu cầu chị phải quay về chung sống và cắt đứt quan hệ với người chồng hiện tại.

Về quan hệ tài sản trong trường hợp này được giải quyết như sau: tài sản có đượcc trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia sẽ được giải quyết như chia tài sản ly hôn theo quy định của pháp luật Hôn nhân và gia đình.

 

Tư vấn bởi Luật sư Đặng Thành Chung

Công ty Luật An Ninh ( Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)