Dịch vụ

mất hồ sơ gốc ô tô khi thực hiện thủ tục đăng ký sang tên

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày  có quy định việc đăng ký xe từ tỉnh khác như sau:

1. Chủ xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp hồ sơ gồm:

a) Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).

b) Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

c) Giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này) và phiếu sang tên di chuyển kèm theo chứng từ chuyển quyền sở hữu xe quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

d) Hồ sơ gốc của xe theo quy định.

Nhưng vì lý do sơ xuất bạn đã làm mất Hồ sơ gốc của xe nên đã không có đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp này tại khoản 12 Điều 25 Thông tư 15/2014/TT-BCA có quy định về việc giải quyết một số trường hợp cụ thể khác khi đăng ký, cấp biển số xe khi xe bị mất hồ sơ đăng ký như sau :

a) Xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

b) Bản sao các chứng từ trong hồ sơ xe (theo quy định tại Điều 10 Thông tư này) có xác nhận của cơ quan đã cấp chứng từ đó.

Trường hợp xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì cơ sở sản xuất phải cấp lại Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (hồ sơ đăng ký phải đầy đủ theo quy định tại Điều 7 Thông tư này). Sau 30 ngày, nếu không phát hiện có vi phạm hoặc tranh chấp thì giải quyết đăng ký xe.

Như vậy khi bạn làm mất hồ sơ đăng ký xe thì bạn phải thực hiện đầy đủ quy định tại khoản 12 Điều 25 Thông tư 15/2014/TT-BCA như nêu trên.

Luật sư Đặng Thành Chung – Công ty Luật An Ninh ( Đoàn Luật sư TP. Hà Nội)