Dịch vụ

Thủ tục kết hôn tại nước ngoài như thế nào?

Hiện nay, vấn đề cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định rất cụ thể tại Điều 10, 21 và 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch.

Áp dụng các quy định trên vào trường hợp của bạn, bạn đang cư trú tại nước ngoài và có nhu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân ở trong nước thì Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam ở nước bạn đang cư trú có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Bước 1: Bạn cần nộp Tờ khai theo mẫu quy định.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý các điểm sau:

-       Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì bạn phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

-       Trường hợp bạn đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh (Bản án/Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án về việc ly hôn; Bản sao Giấy chứng tử của vợ/chồng đã mất).

-       Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

Bước 2: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

-       Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và trình Chủ tịch UBND ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu nếu hồ sơ đủ điều kiện và việc xin cấp là hợp pháp. Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

-       Trường hợp bạn đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, bạn có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp bạn không chứng minh được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi bạn đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, UBND cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho UBND cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, UBND cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu.

 

Tư vấn bởi Luật sư Hồ Thị Nhàn

(Công ty Luật TNHH An Ninh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội)